ODAKLE DOLAZI LEJLA?

 

Lejla je prirodna izvorska voda, koja potiče iz podzemnih ležišta vode, zaštićenih od svakog zagađivanja. Izvire u netaknutoj prirodi planine Trebević, ponovo ponire i prolazi kroz prirodne pročišćivače. Takvu- kristalno čistu i netaknutu- Sarajevska pivara je crpi iz vlastitog bunara s dubine od 297 m, koji se nalazi na lokaciji Pivare, na Bistriku, podno Trebevića. Prirodni izvorsku vodu  Lejla punimo u boce u potpuno zaštićenom i zatvorenom procesu. Kvalitet naše vode je vrhunski, svakodnevno kontrolisan i nepromijenjen više od 150 godina.

Sarajevska pivara  jedna je od rijetkih koja ima vlastite izvore vode, a područje nalazišta pitke vode „Sarajevska pivara“ predmet je stalnih geoloških istraživanja već od kraja 19. vijeka. U Pivari postoje  tri bunara- B1, B2, i B3. Lejla prirodna izvorska voda se puni iz bunara B3, s dubine 297 m, koji zahvata podzemne vode u masivnim krečnjacima. Voda iz ovog bunara ima povišenu temperaturu podzemnih voda u rasponu od 13 do 14,9 °C  što joj, sa geološkog stanovišta, daje karakter termalne vode.  Ova temperatura je znatno viša od temperature vode izvora pitke vode koji se pojavljuju na ovom području. Podzemne vode imaju karakter hipotermalnih voda što omogućuje dugoročno očuvanje njihovog kvaliteta.

Bunar B3, iz kojeg crpimo Lejla prirodnu izvorsku vodu ima nepropusne stijene koje stvaraju prirodnu zaštitu podzemnih voda  koje se eksploatiraju u Sarajevskoj pivari.